Marti, OCTOMBRIE 19, 2021

Anunț privitor la eliberarea cărților de identitate!

Având în vedere apariția unor probleme de ordin logistic, la nivel național, în procesul de producere a cărților de identitate, din motive neimputabile instituției noastre, începând cu data de 12.01.2021, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea cărților de identitate este de până la 30 zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.
Actul de identitate valabil va fi lăsat în posesia titularului.
Prin excepție, dacă cetățeanul se află într-o situație deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării cărții de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit mai sus, se poate adresa Directorului executiv sau înlocuitorului acestuia, care va analiza și va dispune, după caz, măsuri pentru soluționarea în timp util a cererii acestuia.
Conform art.4, alin.(5) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii, se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 zile de la încetarea acestei stări.