Vineri, SEPTEMBRIE 25, 2020

Anunt privind unele măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale

Începând cu data de 24.08.2018, potrivit Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, se modifică și se completează Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice, în conformitate cu legislaţia în vigoare, se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepţia celor aplicate, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale şi amenzilor privind circulaţia pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contravenientul îşi are domiciliul sau sediul, după caz.

Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice, în conformitate cu legislaţia în vigoare, se fac venit integral la bugetele locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contravenientul îşi are domiciliul, iar sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România şi persoanelor juridice fără sediu în România se fac venit la bugetul de stat."

Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal, iar termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi când serviciul este suspendat se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.

Pentru procesele-verbale întocmite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, aplicarea şi executarea sancţiunii contravenţionale se supun prevederilor legale în vigoare la momentul întocmirii actului de constatare.

De la data intrării în vigoare a Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege şi în acele situaţii în care actul normativ de stabilire a contravenţiilor nu prevedea expres această posibilitate.

Plata amenzilor se poate efectua şi cu cardul bancar, prin intermediul Internetului, la adresa www.primariapitesti.ro sau la adresa www.ghiseul.ro - secţiunea Primăriei Municipiului Piteşti, pentru care contribuabilii nu datorează comision.

Potrivit prevederilor art. 98 din OUG nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, amenzile contravenţionale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea numărului punctelor-amendă aplicate.

Un punct-amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

Potrivit prevederilor art. 37 din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018 un punct-amendă este 145 lei.