Duminica, MAI 31, 2020

Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcţii publice de execuţie din cadrul Serviciului Contabilitate

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 15.01.2018, ora 10.00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice de execuţie vacantă de Consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Contabilitate.
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura ştiinţelor economice;
- vechime în specialitatea studiilor minim 9 ani;
- cunoștințe de utilizare a calculatorului dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri de operare pe calculator;
- condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.*, cu modificările şi completările ulterioare.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Piteşti din  str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
- 15.01.2018, ora 10.00 – proba  scrisă;
- 18.01.2018, ora 10.00 – interviul.
Actele necesare pentru participarea la concurs şi bibliografia concursului se pot obţine de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D”  Compartimentul Relaţii Publice.
Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12 sau la telefon 0372481819. Persoană de contact: Albu Alina - Elena, consilier în cadrul Biroului Management Resurse Umane.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este data de  03.01.2018.

Pentru actele necesare, click aici.
Pentru bibliografie, click aici.
Pentru a consulta rezultatul selecției dosarelor, click aici.
Pentru a consulta rezultatul probei scrise, click aici.
Pentru a consulta rezultatul final, click aici.