Marti, SEPTEMBRIE 29, 2020

Anunț privind organizarea unei ședințe de dezbatere publică cu privire la propunerea preliminară P.U.G.

Primăria municipiului Pitești, în conformitate cu prevederile Legii Nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și ale Ordinului nr. 2.701 din 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, va organiza ședință de dezbatere publică cu privire la propunerea preliminară P.U.G. și R.L.U. elaborată de S.C.Areal Design S.R.L. în vederea actualizării Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism aferent planului ale municipiului Pitești în format de videoconferință on-line în data de 27.05.2020, ora 09.00 asupra consultării publicului sau a anumitor factori interesați, precum organizații ale societății civile, asociații profesionale, asociații ale sectorului de afaceri, reprezentanți ai cetățenilor asupra evoluției propunerilor preliminare, a altemativelor și opțiunii preferate, astfel încat să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări.

Videoconferința on-line va putea fi urmărită live pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Pitești, pe pagina de Facebook a Centrului Cultural Pitești și pe canalul de Youtube al Centrului Cultural Pitești.

Vă invităm să formulaţi observații, propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare faţă de această intenţie investiţională prin e-mail la adresa primaria@primariapitesti.ro, prin fax la numărul 0248-212166 și pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Pitești.