Marti, SEPTEMBRIE 29, 2020

ANUNȚ privind emiterea credențialelor de acces pentru www.ghiseul.ro în cazul PERSOANELOR JURIDICE

Primăria Municipiului Pitești oferă - și contribuabililor persoane juridice - posibilitatea de a plăti online, cu cardul, taxele și impozitele locale, precum și amenzile, prin intermediul platformei „ghiseul.ro”, fără comision.

Cererile privind emiterea informațiilor de autentificare în Sistemul Național Electronic de Plată online a obligațiilor de plată către bugetul consolidat - SNEP, însoțite de actele necesare, se pot depune :
- la sediul Primăriei Municipiului Pitești, din str. Victoriei nr. 24, camera M9 ; sau
- prin e-mail la adresa de poștă electronică scipj@primariapitesti.ro ; sau
- prin intermediul site-ului web al instituției, www.primariapitesti.ro, secțiunea „Servicii Electronice”, utilizând opțiunea :
Depunere ONLINE. Cerere credențiale acces SNEP (ghiseul.ro) persoane juridice”.

Documentele care se transmit prin e-mail sau prin intermediul site-ului web al instituției se semnează cu semnătură electronică calificată și sunt asimilate înscrisurilor autentice.

Informațiile de autentificare în Sistemul Național Electronic de Plată online a obligațiilor de plată către bugetul consolidat - SNEP, disponibil la adresa de internet: www.ghiseul.ro, se emit în termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la organul fiscal și se comunică solicitantului prin (una din următoarele modalități) :
- remiterea sub semnătură, la sediul organului fiscal,
- poștă,
- e-mail, la adresa de poștă electronică a acestuia.

Cererea și actele necesare privind emiterea informațiilor de autentificare sunt disponibile pe site-ul web al instituției, www.primariapitesti.ro, secțiunea Informații Publice/Informații Utile/Informații privind depunerea online a unor solicitări.