Sambata, OCTOMBRIE 16, 2021

Anunț privind comunicarea actelor administrative fiscale online

Reamintim că Primăria Municipiului Pitești oferă posibilitatea, atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice, ca actele administrative fiscale (Decizii de impunere, etc), emise de Direcția Impozite și Taxe Locale, să le fie comunicate prin e-mail sau pe platforma de contact, disponibilă la adresa www.primariapitesti.ro, secțiunea “Impozite și Taxe Locale“.
Piteștenii pot opta pentru unul din mijloacele de comunicare menționate mai sus pe baza unei cereri, adresate Direcției Impozite și Taxe Locale, cerere care se depune în scris, o singură dată, având în vedere prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) și art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și ale H.C.L. nr. 356/2018 privind unele măsuri de comunicare a actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de Direcția Impozite și Taxe Locale,

Cererile se pot depune :
1. la compartimentele de specialitate:

  • în cazul persoanelor fizice la:

Centrul de încasări situat în bulevardul Republicii, nr. 81, bl. G1;
Centrul de încasări situat în bulevardul Republicii, bl. 214, parter (zona Gară Sud);
Centrul de încasări situat în bulevardul 1 Decembrie 1918, bl. M5a, parter (zona piaţă agroalimentară Găvana II-III);
Centrul de încasări situat în strada Bradului (lângă Şcoala nr. 12, cartier Trivale);

  • în cazul persoanelor juridice la:

Centrul de încasări situat în bulevardul Republicii, nr. 81, bl. G1;

2. prin mijloace electronice de transmitere la distanță:
a) fax la numărul: 0248.21.21.66;
b) poștă electronică la adresele de email: primaria@primariapitesti.ro, scipf@primariapitesti.ro (în cazul persoanelor fizice) și scipj@primariapitesti.ro (în cazul persoanelor juridice);

3. prin intermediul serviciilor poștale.

Serviciile de comunicare prin mijloace electronice transmise la distanță sunt gratuite.