Marti, OCTOMBRIE 19, 2021

Anunț privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat

Începând cu 01 decembrie 2020, potrivit Ordonanţei de Urgență nr. 208 din 27 noiembrie 2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, familiile sau persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor pentru energie termică, sub condiţia ca venitul net mediu lunar pe membru de familie să fie de până la 800 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure. În acest caz, compensarea procentuală aplicată la factura lunară pentru energie termică se prezintă astfel: 
Venit:                       Compensare:     familie  /  persoană singură
< 155 lei                                                 90%     /     100%
155,1 lei - 210 lei                                   80%     /      90%
210,1 lei - 260 lei                                   70%     /      80%
260,1 lei - 310 lei                                   60%     /      70%
310,1 lei - 355 lei                                   50%     /      60%
355,1 lei - 425 lei                                   40%     /      50%
425,1 lei - 480 lei                                   30%     /      40%
480,1 lei - 540 lei                                   20%     /      30%
540,1 lei - 615 lei                                   10%     /      20%
615,1 lei - 800 lei                                      -       /      15%
Persoanele singure, care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat și care au venituri / membru de familie cuprinse între 800 de lei și 1082 de lei, beneficiază de o compensare procentuală de 10%.
De asemenea, pentru persoanele singure ale căror venituri se situează în limitele prevăzute mai sus, se aplică o compensare procentuală mai mare cu 10% faţă de proporţiile stabilite pentru familie.