Vineri, OCTOMBRIE 22, 2021

ANUNT PH PUD Dumitru Bratianu nr.6K si PH PUD Dumitru Bratianu nr.6L

Dând click aici și aici puteţi consulta proiectele de hotărâre privind ”aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu elaborat în vederea «Construire trei locuințe P+1E și împrejmuire» pe terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Dumitru Brătianu nr.6K”, ”aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu elaborat în vederea «Construire locuință P+1E unifamilială, locuință P+1E duplex și împrejmuire» pe terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Dumitru Brătianu nr.6L”.
Având în vedere prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, termenul de depunere, în scris, a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele menţionate, este de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării prezentului anunţ.
Propunerile, sugestiile sau opiniile se primesc prin e-mail, la adresa primaria@primariapitesti.ro, precum şi la sediul Primăriei Municipiului Piteşti – Compartimentul de Relaţii Publice, intrarea D.
Potrivit art.7 alin.(6) din Legea nr.52/2003, republicată, „persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectele de acte normative la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului”.