Vineri, OCTOMBRIE 22, 2021

Anunt LICITAŢII PUBLICE

 

LICITAŢII PUBLICE

1. "Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu sediul în Pitești, str. Calea Bucureşti, bl.U3 parter, CÎF RO 18812396, telefon 0248/210.380, int.125, organizează LICITAŢII PUBLICE cu plic închis în data de 14.07.2021, după cum urmează:

- la ora 10:00 pentru închirierea unui teren de 93 mp din incinta plajei descoperite situate în str. Costache Negri, pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publică, conform HCL nr.185/27.05.2021;

- la ora 11:00 pentru închirierea unui teren de 70 mp din incinta plajei descoperite situate în cartierul Trivale, pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publică, conform HCL nr.186/27.05.2021;

- la ora 12:00 pentru închirierea unui teren de 60 mp din incinta plajei descoperite situate în cartierul Tudor Vladimirescu, pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publicăconform HCL nr.187/27.05.2021;

Înscrierile pentru participarea la licitaţie (taxă participare 150 lei; caietul de sarcini100 lei) și informaţiile suplimentare se pot obţine de la sediul instituției. Ofertele se depun în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, conform documentaţiei aprobate, la secretariatul instituției.

Data limită de depunere a ofertelor de participare la licitaţie este de 06.07.2021, ora 15:00."

 

       

2.  "Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu sediul în Pitești, str. Calea Bucureşti, bl.U3 parter, CIF RO 18812396, telefon 0248/210.380, int.125, organizează LICITAŢII PUBLICE cu plic închis, (conform HCL nr. 202/27.05.2021) în data de 15.07.2021, după cum urmează:

- la ora 10:00 pentru închirierea a două terenuri, fiecare a câte 80 mp, situate în Piața Primăriei, pentru amenajarea unor terase de alimentaţie publică;

- la ora 11:30 pentru închirierea unui teren de 80 mp, situată lângă Mall Trivale, pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publică;

- la ora 12:30 pentru închirierea a două terenuri, fiecare a câte 80 mp, situate în Piața Vasile Milea, pentru amenajarea unor terase de alimentaţie publică.

Înscrierile pentru participarea la licitaţie (taxă participare 150 lei; caietul de sarcini100 lei) și informaţiile suplimentare se pot obţine de la sediul instituției. Ofertele se depun în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, conform documentaţiei aprobate, la secretariatul instituției.

Data limită de depunere a ofertelor de participare la licitaţie este de 06.07.2021, ora 15:00."