Joi, OCTOMBRIE 1, 2020

Anunț închidere temporară a unui centru de încasări

În perioada 01.08.2020 - 31.08.2020,  ghişeul de încasări situat în strada Eroilor nr. 5, din incinta Judecătoriei Pitesti, este temporar închis.
Taxele judiciare de timbru se pot achita în numerar la sediul Primăriei Municipiului Piteşti sau la celelalte Centre de încasări a impozitelor şi taxelor locale sau prin virament în contul RO25TREZ04621070203XXXXX, beneficiar Municipiul Piteşti, CIF 4317967, deschis la Trezoreria Municipiului Piteşti.
Persoanele fizice pot achita taxele judiciare de timbru şi prin Internet, la adresa www.ghişeul.ro - Plată fără autentificare, secţiunea Primăriei Municipiului Piteşti, plată pentru care contribuabilii nu datorează comision.