Vineri, OCTOMBRIE 22, 2021

ANUNȚ FINALIZARE SELECȚIE ADMINISTRATOR INCUBATOR DE AFACERI

Municipiul Pitești, jud. Argeș, anunță selecția Administratorului Incubatorului de afaceri PITEȘTI BUSINESS HUB, ce urmează a fi înființat în cadrul proiectului „Promovarea Spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activitatilor de cercetare -  dezvoltare in cadrul  PITEȘTI BUSINESS HUB – PROSANT” finanțabil în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (POR), Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, 2.1.B - Incubatoare de afaceri.
Operatorul economic declarat câștigător în urma procedurii de selecție organizate în conformitate cu prevederile Legii 102/2016 privind incubatoarele de afaceri, Ordinului nr. 17/2017 și Regulamentului din 1 februarie 2017 de selectare şi numire a administratorului incubatorului de afaceri, este S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS, cu sediul în București, Sector 1, Calea Griviței, nr. 391-393.