Vineri, OCTOMBRIE 22, 2021

Anunț de mediu

Municipiul Pitești, cu sediul în municipiul Pitești, str. Victoriei, nr. 24, titular al planului/ programului “Strategia integrată de dezvoltare urbană durabilă a municipiului Pitești pentru perioada 2014-2023”, propus a fi implementat în municipiul Pitești, județul Argeș, anunță publicul interesat asupra deciziei privind etapa de încadrare și anume planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu, în conformitate cu HG nr. 1076/2004, nu este necesară realizarea evaluării de mediu.
Motivele care au stat la baza luării deciziei:
- consultarea membrilor C.S.C. în ședința din data de 24.07.2017 privind versiunea finală a planului;
- prevederile HG nr. 1076/2004 – privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;
- pe parcursul derulării etapei procedurii de reglementare, publicul a fost înștiințat asupra depunerii solicitării avizului de mediu, prin anunțuri repetate în presă. Nu s-au înregistrat reacții negative din partea publicului referitoare la planul mai sus menționat.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, în perioada (10 zile de la publicare).
Observațiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură și cu date de identificare la sediul APM Argeș, str. Egalității, nr. 50A, în perioada (10 zile de la publicare).