Sambata, OCTOMBRIE 23, 2021

Anunț consultare liste sustinatori propunere legislativa

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEȘTI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEŞTI
Nr. 39909/03.09.2018
ANUNŢ
 
În baza prevederilor Legii nr.189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată, a fost înregistrată la Primăria Municipiului Piteşti o solicitare privind atestarea unor liste de susţinători a propunerii legislative având ca obiect revizuirea Constituției României (Proiect de lege publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.255/22.03.2018).
În conformitate cu prevederile art.5 alin.(2) din Legea nr.189/1999, republicată, „orice persoană interesată poate consulta dosarul şi poate contesta realitatea semnăturii sau o altă prevedere cuprinsă în liste”.
Listele depuse se găsesc la Serviciul Administraţie Publică Locală, camera 20.
COD: FPO - Fa - 13 - 02