Vineri, OCTOMBRIE 22, 2021

Anunt consultare liste sustinatori propunere legislativa

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEȘTI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEŞTI
Nr. 39420/30.08.2018

A N U N Ț

În baza prevederilor Legii nr.189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată, a fost înregistrată la Primăria Municipiului Piteşti o solicitare privind atestarea unor liste de susţinători a propunerii legislative având ca obiect revizuirea Constituției României (Proiect de lege publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.255/22.03.2018).
În conformitate cu prevederile art.5 alin.(2) din Legea nr.189/1999, republicată, „orice persoană interesată poate consulta dosarul şi poate contesta realitatea semnăturii sau o altă prevedere cuprinsă în liste”.
Listele depuse se găsesc la Serviciul Administraţie Publică Locală, camera 20.

COD: FPO - Fa - 13 - 02