Marti, OCTOMBRIE 19, 2021

Anunț concurs de promovare în funcţii publice de conducere vacante

               În data de 29.05.2017, ora 1200,  Primăria Municipiului Piteşti organizează Concurs de promovare în următoarele funcţii publice de conducere vacante:
               1. Director executiv Direcția Administrație Publică Locală
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească participanţii la concurs sunt  următoarele:
a) să aibă  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura Știițelor Juridice, specializarea Drept;
b) să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul  administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
c) să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
d) să aibă vechime în specialitatea studiilor minim 3 ani;
e) să dețină cunoștințe de operarea pe calculator dovedite cu diplomă/certificat de absolvire a unor cursuri în domeniul respectiv;
f) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile  legii.
               2. Șef Serviciu Dezvoltare și Managementul Proiectelor
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească participanţii la concurs sunt  următoarele:
a) să aibă  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul  Științelor inginerești;
b) să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul  administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
c) să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
d) să aibă vechime în specialitatea studiilor minim 2 ani;
e) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile  legii;
f) să dețină diplomă/certificat de absolvire a unor cursuri în domeniile:manager de proiect și achiziții publice;
g) să dețină cunoștințe de operare pe calculator, atestate prin diplomă/certificat de absolvire a unor cursuri în acest domeniu.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Piteşti din  str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
 
29.05.2017, ora 1200 – proba  scrisă;
06.06.2017, ora 1300 – interviul.  
Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr.24, intrarea „D”  Compartimentul Relaţii Publice.
            Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12 sau la telefon 0372481819.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este data de  17.05.2017.
Click aici pentru a consulta acte necesare.
Click aici pentru a consulta bibliografia Director.
Click aici pentru a consulta bibliografia Șef Serviciu.