Vineri, OCTOMBRIE 22, 2021

ADP Pitești organizează concurs de angajare pentru ocuparea unui post contractual vacant de contabil şef.

A N U N Ţ

În data  de 17 aprilie 2018,  la sediul Administraţiei Domeniului Public Piteşti din strada Obor nr.3 se organizează concurs de angajare pentru ocuparea unui post contractual  vacant de contabil şef.

Condiţii participare:
- cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
- să cunoască limba română scris şi vorbit;
- vârsta minimă de 40 ani;
- trebuie să aibă studii superioare economice;
- să aibă experienţă privind contabilitatea bugetară  minim 10 ani, iar în funcţia de contabil şef minim 5 ani;
- să aibă vechimea în muncă minim 10 ani;
- să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului;
- să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar conform Codului muncii;
- să nu fi fost condamnat definitiv conform art.3, lit.g din Regulamentul cadru din 23.03.2011 aprobat prin HG 286/23.03.2011;
La înscriere, candidaţii vor depune un dosar de concurs ce va cuprinde:

Notă:
- dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 12.04.2018, orele 12.00;
- în data de 13.04.2018  orele 12.00 , se afişează  procesul verbal privind selecţia dosarelor de concurs cu menţiunea admis sau respins.
- concursul pentru ocuparea postului vacant de Contabil Şef constă în probă scrisă şi interviu:
   -  proba scrisă va avea loc în data de 17.04.2018 începând cu ora 10.00;
   -  interviul  va avea loc în data de 18.04.2018 începând cu ora 10.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0248 223526, interior 113.