Duminica, SEPTEMBRIE 20, 2020

Achiziție mijloace de transport public

Municipiul Pitești, în calitate de partener, implementează, alături de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, proiectul „Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice de 12 m pentru condiții de deal, Pitești”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea mobilității urbane durabile prin crearea unui sistem de transport public în municipiile reședință de județ, eficient, ecologic şi modern, care să conducă la reducerea cantităților de CO2 şi de emisii poluante deversate în atmosferă, la reducerea numărului de autoturisme în trafic și la creșterea numărului de persoane care utilizează transportul în comun, cu impact asupra fluidizării traficului rutier.
Pentru municipiul Pitești va fi achiziționat un număr de 40 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 12 m, însoțite de 11 stații pentru încărcare rapidă şi de 40 de stații pentru încărcare lentă. Autobuzele electrice vor fi de tip solo (nearticulate), cu planșeu jos (podea integral coborâtă), cu facilități pentru accesul nelimitat al persoanelor cu mobilitate redusă, fără etaj, caroserie CE, echipate tehnic pentru operarea în relief predominant deluros.
Achiziția de autobuze, realizată de minister, este în desfășurare, având ca termen de evaluare data de 31.12.2020. Municipiul Pitești va demara achiziția lucrărilor pentru infrastructura necesară instalării stațiilor de încărcare.
Reducerea estimată a emisiilor, pentru municipiul Pitești, pe cele 6 rute, va fi de 1894 t CO2/an, iar creșterea estimată a numărului de pasageri transportaţi va fi de 199.889 pasageri/an .
Valoarea investiției este de 134.749.800,00 lei, din care finanțare nerambursabilă 110,690,804.00 lei, contribuția proprie a Municipiului Pitești fiind de 2,258,996.00 lei.
Perioada de implementare - 48 luni: 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2022.

N.r.: fotografia este doar cu titlu de prezentare, procedura de achiziție a autobuzelor fiind încă în desfășurare.