Luni, IANUARIE 20, 2020

Anunț privind organizarea unor concursuri în cadrul Administrației Domeniului Public Pitești

În data  de 06 septembrie 2018,  la sediul Secţiei Preparat Mixturi Asfaltice şi Reparaţii Străzi, localitatea Valea Mare, strada Cavalerului, f.n., judeţul Argeş  se organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant  de muncitor necalificat  în cadrul Atelierului Preparat Mixturi Asfaltice şi Reparaţii Străzi, formaţia „sustenabilitate proiecte”,  până la data de 28.03.2021;
Condiţii participare:
- cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
- să cunoască limba română scris şi vorbit;
- vârsta minimă de 18 ani – fără vechime;
- studii  medii;
- să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului;
- să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar conform Codului Muncii;
- să nu fi fost condamnat definitiv conf. art.3, lit.g din Regulamentul Cadru aprobat prin HG286/23.03.2011;
La înscriere, candidaţii vor depune un dosar de concurs ce va cuprinde:
- cerere de înscriere la concurs;
- copie diplomă care atestă nivelul studiilor;
- copie  carnet muncă şi/sau  adeverinţe vechime după data de 01.01.2011, care să ateste vechimea în muncă şi/sau specialitate;
- copie carte de identitate;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- adeverinţă medicală de la medicul de familie care să ateste că starea de sănătate corespunde postului pentru care candidează.
Notă:
- dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 24.08.2018, orele 1200;
- în data de 28.08.2018  orele 1200 , se afişează  procesul verbal privind selecţia dosarelor de concurs cu menţiunea admis sau respins.
- contestaţiile, privind rezultatul selecţiei dosarelor  de concurs, se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 29.08.2018, orele 10.00
- concursul pentru ocuparea postului vacant de inspector specialitate în cadrul Biroului Aprovizionare şi Achiziţii Publice constă în probă scrisă şi interviu:
o proba scrisă va avea loc în data de 06.09.2018  începând cu ora 10.00;
o interviul  va avea loc în data de 07.09.2018 începând cu ora 10.00;
Se consideră "admis" la concurs, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0248 223526, interior 113

 

În data  de 10 septembrie 2018,  la sediul Administraţiei Domeniului Public Piteşti, str. Obor, nr.3, se organizează examen/concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale, vacante de muncitor, treapta 1, pe perioadă determinată de 12 luni astfel:
- 1 post de electrician;
- 1 post de instalator.
Condiţii participare:
- cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
- să cunoască limba română scris şi vorbit;
- vârsta minimă de 30 ani;
- studii  medii;
- calificări/ autorizaţii specifice postului pe care candidează:;
- să aibă vechimea în muncă/ în meserie minim 5 ani;
- să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului;
- să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar conform Codului Muncii;
- să nu fi fost condamnat definitiv conf.art.3, lit.g din Regulamentul Cadru aprobat prin HG286/23.03.2011.;
Notă:
- dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 31.08.2018, orele 12.00;
- în data de 04.06.2018  orele 1200 , se afişează  procesul verbal privind selecţia dosarelor de concurs cu menţiunea admis sau respins.
- concursul pentru ocuparea posturilor de muncitor consta în  următoarele probe:
o proba scrisă va avea loc în data de 10.09.2018 începând cu ora 10.00;
o proba practică va avea loc în data de 11.09.2018 începând cu ora 10.00;
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0248 223526, interior 113.