Duminica, OCTOMBRIE 17, 2021

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcției publice de execuție temporar vacante, de consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios-Biroul Cadastru și Evidență Patrimoniu

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 22.09.2021, ora 10,00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcției publice de execuție temporar vacante, cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios-Biroul Cadastru și Evidență Patrimoniu.
Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs sunt:
          - studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura științelor juridice, specializarea drept;
          - competențe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte deținerea de cunoștințe în domeniul IT.
Condițiile generale pentru participarea la concurs sunt cele prevăzute de art.465 alin. (1) din Codul Administrativ, cu excepția condiției de evaluare psihologică prevăzută la lit. "e".
Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din  str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
          - 22.09.2021, ora 10,00 – proba  scrisă
          - interviul – în maxim 5 zile lucrătoare de la data probei scrise.
Bibliografia, tematica, atribuțiile stabilite în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului se pot obține de pe  site-ul instituției: www.primariapitesti.ro la secțiunea Anunțuri sau de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relații Publice.
Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Management Resurse Umane, la telefon 0372481819.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 07.09.2021-14.09.2021.


 Pentru acte necesare, click aici
 Pentru bbliografie, click aici
 Pentru fișa postului, click aici
 Pentru rezultat selecție dosare, click aici
 Pentru rezultatul la proba scrisă, click aici
 Pentru rezultatul interviului, click aici
 Pentru rezultatul final, click aici