Joi, MAI 28, 2020

Ordine de zi - 20.09.2018

Ordine de zi


Documentații urbanistice supuse avizării Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 20.09.2018:


PROIECTE

1) S.C. EURO MECANO CONSTRUCT S.R.L. și S.C. CAR SYSTEM ARGES S.R.L pentru terenul situat în str. Teilor, nr. 39-41-  P.U.D. în vederea realizării “Demolare clădiri, construire bloc locuinţe colective, cu spaţii comerciale la parter, împrejmuire şi organizare de şantier”, Steren = 2.267 mp;
2) S.C. HYDRA CONCEPT ALS  S.R.L. pentru terenul situat în str. Alunului, nr. 42-42A  P.U.D. în vederea realizării  ”Construire locuință P+3/4 E retras și împrejmuire teren”, Steren =1.119 mp;
3) S.C. SENATOR S.R.L. pentru terenul situat în str. Ana Ipătescu, nr. 4- P.U.D. în vederea   realizării  “ Construire hotel”,  Steren = 263 mp;
4) TRÂMBIȚAȘ RADU ALEXANDRU pentru terenul situat în str.Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 36   P.U.D. în vederea realizării  “Construire clădire cabinete medicale P+1E”, Steren=370 mp
5) S.C. MACRO S.R.L. pentru terenul situat în str.Calea Craiovei, nr.66- P.U.D. în vederea realizării ”Construire clădire locuințe colective și spații cu altă destinație” 

AVIZE DE OPORTUNITATE :
  1. Costache Gheorghe Sandu – Str. Gârlei, FN – Construire trei locuințe individuale și împrejmuire teren
  2. Cazan Georgel Liviu – Str. Turcești – construire locuință individuală

DIVERSE:
  1. Necesitatea actualizării P.U.Z.-ului de Zonă Centrală a municipiului Pitești
  2. Analiză propunere urbanistică - S.C. VSC COMPROD S.R.L. pentru terenul situat în str. Frații Golești nr. 55 în acord cu prevederile P.U.Z.  în zonă  pentru ”Construire bloc locuințe colective, cu parcaj la demisol, împrejmuire și organizare de șantier”