Miercuri, OCTOMBRIE 27, 2021

AUDIENȚE

PROCEDURĂ AUDIENȚE CETĂȚENI

  • Înscrierea în Audiență

Se face la ghișeele Compartimentului de Relații Publice – CIC, prin completarea Cererii – tip sau online, prin accesarea formularelor digitale, disponibile în curând pe site-ul instituției;
Audienţele pot fi acordate doar în cadrul unei întâlniri programate;
Înscrierea în audiență se face doar pentru probleme care intră în competența Primăriei Pitești şi care pot fi soluţionate în cadrul legal de către executivul instituției.

  • Motivele Audienței

Pentru solicitarea unei audiențe la Primăria Pitești este necesar ca persoana să facă dovada faptului că a depus, anterior, o cerere căreia i s-a răspuns negativ. De asemenea, pot solicita audiență persoanele cărora nu li s-a răspuns cererilor în termen legal;
Motivul solicitării audienței trebuie să fie real și clar exprimat, formulările generale cum ar fi „probleme personale” nefiind acceptate.

  • Ordinea solicitării audiențelor:

1. Șeful/directorul departamentului de specialitate din Primăria Pitești, de competența căruia este problema care face obiectul solicitării audienței;
2. Viceprimarii, Administratorul public sau Secretarul general al Primăriei - în aceste cazuri este necesar ca persoana să facă dovada faptului că a fost în audiență la șeful/directorul departamentului în competența căruia intră soluționarea problemei care face obiectul solicitării audienței;
3. Primarul municipiului Pitești - va oferi audiențe persoanelor care fac dovada faptului că au fost în audiență la unul dintre viceprimari.
NOTĂ: Timpul alocat fiecărei audiențe este de maximum 20 de minute.

  • Răspunsul la audiență

Se va comunica, la cerere, în scris, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data în care a avut loc audienţa, prin: poştă, email sau prin ridicare de la Centrul de informare pentru cetăţeni;
În toate cazurile, după efectuarea audienței, rezoluția dată va fi completată în modulul de audiențe, sistemul intern de management al documentelor, pentru a exista o evidență exactă și cu privire la modul de soluționare.

  • PROGRAM AUDIENȚE:

• Primar: CRISTIAN GENTEA - Joi, ora 08:00
• Viceprimar: MIHAI-IOAN MIHĂILESCU – marți ora 08:00
• Viceprimar: GELU TOFAN – miercuri ora 08:00
• Administratorul public:  LUCREȚIU-IOAN TUDOR - Joi, ora 08:00
• Arhitectul - șef al municipiului: RUXANDRA CRUȚESCU - Miercuri, ora 13:00
• Secretar General: ANDREI-CĂTĂLIN CĂLUGĂRU - Miercuri, ora 09:00
• Direcția Economică: MARIA-CAMELIA DĂIANU - Marți, ora 09:00
• Direcția Impozite și Taxe Locale: MIHAI ANTON - Miercuri, ora 13:00
• Direcția Servicii Publice și Achiziții: DĂNUŢ MIHAIL TEODORESCU - Joi, ora 09:00
• Direcția Tehnică: IULIAN CHIRIȚĂ - Marți, ora 09:00
• Direcția Administrație Publică Locală, Juridic, Contencios: ȘTEFĂNESCU MIHAELA-CARMEN - Joi, ora 09:00