Duminica, MAI 31, 2020

PUD construire "Cladire locuinta P+2E"str. Calea Bascovului nr.19, initiator Ristoiu Costinel Eduard

  ANUNŢ PUBLIC
privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren
situat în intravilanul municipiului  Piteşti, Calea Bascovului nr.19,  
în vederea construirii „Clădire locuinţă P+2E”
 
INIŢIATOR :
Ristoiu Costinel Eduard
ELABORATOR :
S.C.ETALON S.R.L.
Arhitect, Severică Mitrache    
 
OBIECTIVE ŞI ARGUMENTE :
Vă informăm că pe terenul proprietate privată, în suprafață de 380mp, situat în municipiul Piteşti, Calea Bacovului  nr. 19, dl Ristoiu Costinel Eduard propune construire: „Clădire locuință P+2E”  cu acces carosabil din Calea Bascovului.
           Principalii indici urbanistici  propuşi prin prezenta documentaţie de urbanism sunt:
  • POT propus = 44,99% ;C.U.T. propus = 1,47 ;
  • Regim de înălţime P+2E;
  • Clădirea se retrage de la aliniament 4,65m de la Calea Bascovului.
               În conformitate cu prevederile art. 58 şi 61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, vă invităm ca în max. 15 zile de la publicarea acestui anunţ şi a documentaţiei aferente pe site-ul Primăriei Municipiului Piteşti, să formulaţi opiniile dumneavoastră faţă de această intenţie investiţională.