Miercuri, OCTOMBRIE 27, 2021

Măsuri privind finalizarea procesului de restituire în natură conform legii nr. 165/2013.

. .

Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, cu modificările și completările ulterioare, nu instituie un nou termen pentru depunerea cererilor de restituire a proprietarilor, ea aplicându-se cererilor depuse, în termenele legale, la entitățile legal investite, care nu au fost soluționate.

Potrivit prevederilor art. 32 din actul normativ mai sus menționat se instituie un termen de decădere în procedura administrativă, de 120 de zile, în care persoanele care se consideră îndreptățite pot completa cu înscrisuri dosarele depuse la entitățile învestite de lege. Termenul curge de la data la care persoanei i se comunică în scris documentele necesare soluționării cererii sale.