Duminica, IUNIE 13, 2021

Măsuri privind finalizarea procesului de restituire în natură conform legii nr. 165/2013.

. .

Legea nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire în natura sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, cu modificarile si completarile ulterioare, nu instituie un nou termen pentru depunerea cererilor de restituire a proprietailor, ea aplicându-se cererilor depuse, în termenele legale, la entitaile legal investite, care nu au fost soluionate.
Potrivit prevederilor art. 32 din actul normativ mai sus menionat se instituie un termen de decadere în procedura administrativa, de 120 de zile, în care persoanele
care se considera îndreptaite pot completa cu înscrisuri dosarele depuse la entitaile învestite de lege. Termenul curge de la data la care persoanei i se comunica în scris documentele necesare soluionarii cererii sale.