Duminica, OCTOMBRIE 17, 2021

Tarife servicii publice.

          JUDEŢUL ARGEŞ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEŞTI
 
PREŢURILE, TARIFELE ȘI TAXELE
PRACTICATE DE SERVICIILE DE UTILITATE PUBLICĂ PENTRU POPULAŢIE şi PERSOANE JURIDICE ÎN MUNICIPIUL PITEŞTI, ÎNCEPÂND
CU DATA DE 01.07.2021
 
SERVICIUL PRESTAT
PREŢURI / TARIFE / TAXE
POPULAŢIE
(inclusiv T.V.A.)
PREŢURI / TARIFE
PERSOANE JURIDICE
(exclusiv TVA)
BAZA LEGALĂ
APĂ POTABILĂ DISTRIBUITĂ
4,64 lei/mc
4,26 lei/mc
Contractul de delegare nr.1/26.03.2010, încheiat între A.D.I. Arges şi S.C. Apă Canal 2000 S.A.
Decizia A.N.R.S.C. NR.78/31.05.2021 privind modificarea prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare
CANALIZARE EPURARE APE UZATE
4,80 lei/mc
4,40 lei/mc
ENERGIE TERMICĂ
260 lei/Gcal
366,22 lei/Gcal ( preţ local mediu )
Contractul de delegare nr. 9/2010, încheiat între A.D.I. Termoserv Argeş şi S.C. Termo Calor Confort S.A.
H.C.L. nr. 25/31.01.2019
H.C.L. nr.95/21.03.2019
COLECTARE ŞI TRANSPORT GUNOI MENAJER
11 lei/lună/persoană
109,53 lei/mc deşeuri municipale colectate separat
254,55 lei/t deşeuri reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat
359,60 lei/t deşeuri reziduale și biodeșeuri colectate separat
Contractele de delegare nr. 50515/27.10.2020 încheiat între Municipiul Pitești și SC Salubritate 2000 SA HCL nr. 319/17.09.2020
TARIF UNIC 118,58 lei/mc, exclusiv TVA deşeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora
TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE
2,00 lei/1 călătorie
 
Contractul de delegare nr. 40200/6773/31.08.2017, încheiat între Municipiul Piteşti şi S.C. Publitrans 2000 S.A.  H.C.L. 178/24.11.2016