Miercuri, OCTOMBRIE 27, 2021

Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești

DIRECȚIA PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR A MUNICIPIULUI PITEȘTI

 

Obiectul de activitate: Emiterea documentelor de stare civilă și de evidență a persoanelor

Adresa Serviciul de Evidență a Persoanelor Sediul: Strada Victoriei, nr. 42

Adresă Serviciul de Stare Civilă: Pitești, str. IC Brătianu, nr. 39

Telefon: 0348430804

Cod de identificare fiscală: 17577039

Cod CAEN: 8411 Servicii de administrație publică generală

Telefon/fax: 0348430468, site web: www.e-ep.ro

Adresă poștă electronică: office@e-ep.ro

Conducătorul instituției: Trandafirescu Daniela-Maria – Director executiv

 

Prezentare generală a instituției:

     Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Piteşti, denumită în continuare D.E.P.M.P., este organizată ca serviciu public cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Piteşti, înfiinţat  în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

     Scopul D.E.P.M.P. este de a exercita competenţele ce îi sunt conferite prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de stare civilă şi evidenţă a persoanelor, precum şi de eliberare a documentelor.

     Activitatea D.E.P.M.P. se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii, a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Piteşti, precum şi a dispoziţiilor Primarului Municipiului Piteşti.

     În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, D.E.P.M.P. cooperează cu structurile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Piteşti, ale Ministerului Afacerilor Interne şi colaborează, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, cu autorităţi publice,  agenţi economici, precum şi cu persoane fizice.

 

Direcția pentru Evidența Persoanelor are ca  atribuții principale:

  • Întocmește, păstrează, ține evidența și eliberează, în sistem de ghișeu unic, certificatele de stare civilă, actele de identitate;
  • Întocmește și pastreaza registrele de stare civilă, în condițiile legii;
  • Întocmește, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum și orice mențiuni făcute pe actele de stare civilă și pe actele de identitate, în condițiile legii;
  • Înregistrează actele și faptele de stare civilă, precum și mențiunile și modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul și reședința persoanei, în condițiile legii;
  • Actualizează, utilizează și valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor;
  • Furnizează, în condițiile legii, datele de identificare și de adresă ale persoanei;
  • Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin reglementări legale.