Joi, NOIEMBRIE 14, 2019

PUZ SC DOLO TRANS OLIM SRL - pentru un teren situat in Calea Bascovului nr.9

ANUNŢ PUBLIC

privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru un teren
situat în intravilanul municipiului  Piteşti, str. Calea Bascovului nr.9,  
în vederea construirii „ Clădire locuințe colective cu spații comerciale la parter ”

INIŢIATOR:
S.C. DOLO TRANS OLIMP S.R.L.

ELABORATOR :
S.C. MBA URBANPRO S.R.L. Slobozia
Urb. Mihai Mardale 


                        OBIECTIVE ŞI ARGUMENTE:
             
           Vă informăm că pe terenul proprietate privată, în suprafață de 5634m2, situat în municipiul Piteşti,  Calea Bascovului  nr.9, S.C. DOLO TRANS OLIMP S.R.L. propune construire : „ Clădire locuințe colective cu spații comerciale la parter ” cu acces carosabil din Calea Bascovului și aleea Negoiul.
           Principalii indici urbanistici  propuşi prin prezenta documentaţie de urbanism sunt:
• POT propus = 45% ;  C.U.T. propus = 4 Acd / mp teren ;  
• Regim de înălţime P+12E ;
           Clădirea va avea  locuri de parcare în incinta proprietăţii conform HCL 428/2007.
           În conformitate cu prevederile art. 58 şi 61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, vă invităm ca în max. 15 zile de la primirea acestei adrese să formulaţi opiniile dumneavoastră faţă de această intenţie investiţională.