Marti, OCTOMBRIE 26, 2021

Solicitare Informații. Legislație

        Potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare,

        „Orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile publice, în condițiile prezentei legi, infomațiile de interes public.
        Solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente :
a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea ;
b) informația solicitată, astfel încât să permită autorității sau instituției publice identificarea informației de interes public ;
c) numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului.”

Persoana responsabilă cu aplicarea Legii nr. 544/2001: Stancu Ana

 

        Cerere tip de solicitare a informatiilor de interes public

        Lista documente de interes public, altele decat cele puse la dispozitie din oficiu

        Lista documente exceptate de la liberul acces