Duminica, AUGUST 18, 2019

PUZ - SC Via Global Construct, strada Episcop Grigorie Leu nr.2A

 

  ANUNŢ PUBLIC

Privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal “P.U.Z. – str. Episcop Grigorie Leu nr.2,2A”
 CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE P+4E

 

                     INIȚIATOR / BENEFICIAR
           S.C. VIA GLOBAL CONSTRUCT S.R.L.

                   ELABORATOR
           S.C. ZOOM INTERIOR DESIGN PLUS S.R.L.
          Arh. Buzilă Mihaela- Eliza

                   OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE
           Amplasamentul studiat are o suprafață de 2343 m.p., este  situat în municipiul Pitești, str. Episcop Grigorie Leu, într-o zonă mixtă atât din punct de vedere funcțional cât și din punct de vedere al regimului de înalțime existent în zonă.
           Accesul pietonilor și autovehiculelor se face din Strada Episcop Grigorie Leu,  aflată în partea de N-V a proprietății.
           H max. = 15,70  m  de la trotuar superior la cornisa
  P.O.T. maxim = 35 %
  C.U.T.  = 1,75
  Nr. apartamente =47- 48 apartamente estimat
  Nr. parcari realizate = 56
           Se va realiza o incintă în cadrul căreia se vor propune apartamente cu una, doua sau trei camere, locuri de parcare necesare, spații verzi, alei pietonale, loc de joacă .

            În conformitate cu prevederile art. 58 şi 61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, vă invităm ca în max. 25 zile de la postarea anunțului public să formulaţi opiniile dumneavoastră faţă de această intenţie investiţională.

OBSERVAȚIILE SUNT NECESARE ÎN VEDEREA ELABORĂRII P.U.Z.
Responsabilitatea informării și consultării revine PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin :
SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
               Adresa : str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș,
               Program cu publicul : luni 08,00-12,00 și joi orele 14,00-18,00, cam. nr. 27

             Telefon : 0248 213994 int. 202, fax 0248 212166
              e-mail: primaria@primariapitesti.ro