Marti, IUNIE 19, 2018

PUZ - METABET CF SA și OMNIUM DISTRIBUTION SRL pentru un teren situat în strada Tudor Vladimirescu 113-115

 ANUNT PUBLIC
INTENTIE DE ELABORARE PUZ

AMPLASAMENT: PITESTI, nr.cad.84854, Bdul REPUBLICII, Nr. 157-159, nr.cad. 93181, 89458, Str. GARII, Nr. 14, nr.cad.93258, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr.cad. 92710, 92643, Str. LANARIEI, nr.cad.86479, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, Nr.113, nr. cad. 87648, 88694, 88860, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, Nr.115, nr.cad.336/10, 336/12, 83211, 83212, 83220, 83221, 336/1, 336/6, 336/7, 336/9, 336/3, 336/4
INITIATORI: 
METABET CF SA -  Strada TUDOR VLADIMIRESCU 115C, mun.PITESTI
OMNIUM DISTRIBUTION SRL - Strada SERELOR, nr.2B, com.BASCOV
INVESTITOR:  PK EMERALD S.R.L.
Str. BARBU VACARESCU, nr. 201, Birou 7, Etaj 11 , Sector 2, BUCURESTI

ARGUMENTARE: Proiectul propus este o investitie 100% PRIVATA si vizeaza construirea unui CENTRU COMERCIAL si LOCUINTE COLECTIVE.
Investitia propusa  va permite transformarea ZONEI INDUSTRIALE , aflata la 2,7km de ZONA CENTRALA a MUNICIPIULUI PITESTI, intre cartiere de locuinte, intr-o ZONA - pentru COMERT COMERT SERVICII si LOCUIRE, cu fluidizarea traficului urban prin construirea unui SENS GIRATORIU  si a unui PASAJ RUTIER peste CALEA FERATA.
CENTRU COMERCIAL - REGIM DE INALTIME: P+M+1E+E tehnic
Functiunea principala a cladirii este de comert; Amprenta la sol a cladirii propuse descrie o forma poligonala orientata longitudinal pe axa NORD-VEST /SUD-EST.
LOCUINTE COLECTIVE - REGIM MAXIM DE INALTIME: 2S+P+16E
In aceasta faza sunt stabilite zonele edificabile cu functiunea de locuire. Modul de conformare a acestora face obiectivul elaborarii PUZ.
LUCRARI ANEXE DE INTERES PUBLIC NECESARE FUNCTIONARII OBIECTIVULUI
Este propus un PASAJ SUPERIOR / peste CALEA FERATA, care sa asigure legatura dintre  bulevardul REPUBLICII si strada TARGUL DIN VALE prin incinta CENTRULUI COMERCIAL.
Pe strada TARGUL DIN VALE se va realiza un SENS GIRATORIU pentru a facilita accesul spre CENTRUL COMERCIAL si PASAJ.
PASAJUL este destinat accesului TUTUROR VEHICOLELOR si a PIETONILOR spre complex si dinspre complex spre CENTRUL MUNICIPIULUI PITESTI prin bulevardul REPUBLICII.
PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI   aduce la cunostinta publicului interesat ELABORAREA  PUZ pentru creare ZONA COMERCIALA si de LOCUIRE - SUPRAFATA de 131.827mp/13,2ha,  pentru investitia “CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL SI LOCUINTE COLECTIVE, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE, UTILITATI, PLATFORME, ACCESURI IN INCINTA, ORGANIZARE DE SANTIER, CONSTRUIRE SENS GIRATORIU SI PASAJ RUTIER PESTE CALEA FERATA”
si supune spre consultare aceasta documentatie de urbanism.

Publicul este invitat sa transmita OBSERVATII sau PROPUNERI privind intentia de elaborare PUZ.
RASPUNSUL la OBSERVATIILE TRANSMISE va fi afisat si pus la dispozitia publicului la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI PITESTI .

Responsabilitatea informării și consultarii revine PRIMARIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin:
SERVICIUL URBANISM Și AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE – DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
Adresa: str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș, cam. nr. 27
Program cu publicul: joi orele 16.00-18.00
Telefon: 0248 213994 int. 202; fax 0248/212166