Luni, OCTOMBRIE 14, 2019

PUZ - CALEA DRAGĂȘANI, NR.30A - construire clădire cu apartamente și spații cu altă destinație P+4-5E

ANUNȚ DE INTENȚIE
Privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal
“P.U.Z. – CALEA DRAGĂȘANI, NR.30A” - CONSTRUIRE CLĂDIRE CU APARTAMENTE ȘI SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE P+4-5E

INIȚIATOR / BENEFICIAR
Ciobanu Florentino și Ciobanu Liliana
Domiciliu: str. Calea Drăgășani, nr. 30A, Pitești, Argeș
ELABORATOR
S.C. Arca Proiect 2000  S.R.L.
Sediul: str. Eremia Grigorescu, nr.8, Pitești, Argeș
Arh. Anton Staicu

OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE

Zona studiată în P.U.Z. se află la intrarea în municipiul dinspre comuna Moșoaia, în zona de vest a orașului, poziționată sudic față de cartierul Trivale, adiacentă unei artere importante de circulație.
Obiectivul acestei reglementări specifice îl constituie conturarea arealului ca punct de interes, accent si marcaj al unei schimbări volumetrice si compoziționale.
Vă informăm că pe terenul proprietate privată, în suprafață de 1104 mp, situat în municipiul Pitești, str. Calea Drăgășani, nr.30A, Ciobanu Florentino și Ciobanu Liliana propun: construire clădire cu apartamente și spații cu altă destinație P+4-5E cu acces auto și pietonal din str. Calea Drăgășani.
Principalii indici urbanistici  propuşi prin prezenta documentaţie de urbanism sunt:
Zona LM (funcțiuni mixte+ locuințe individuale/ colective)
POT = 50%;
Zona L (locuințe individuale/colective și funcțiuni complementare locuirii)
POT = 50% ;
Zona LM (funcțiuni mixte+ locuințe individuale/ colective)
CUT = 2,5; 
Zona L (locuințe individuale/colective și funcțiuni complementare locuirii
CUT = 2,5;
În conformitate cu prevederile art. 58 şi 61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, vă invităm ca în max. 25 zile de la primirea acestei adrese să formulaţi opiniile dumneavoastră faţă de această intenţie investiţională.

OBSERVAȚIILE SUNT NECESARE IN VEDEREA ELABORĂRII P.U.Z.

Responsabilitatea informării și consultarii revine PRIMARIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin : SERVICIUL URBANISM - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
Adresa: str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș
Telefon: 0248 213994 int. 202