Luni, OCTOMBRIE 14, 2019

ANUNȚ PUBLIC DE INTENȚIE

Privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal
“P.U.Z. – DN 65B”- CONSTRUIRE STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI

          
INIȚIATOR / BENEFICIAR
SC SOCAR PETROLEUM SA

ELABORATOR
S.C. ARHIAMA PRO DESIGN S.R.L.
Arhitect, Amalia Gugui


OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE

Terenul studiat, in suprafata de 7 920,00 mp, este situat in extravilanul municipiului Pitesti, in apropierea limitei administrative cu comuna Bradu, cu acces auto din D.N. 65B.
Din punct de vedere al organizarii urbanistice, se contureaza astfel aparitia si dezvoltarea unei zone mixte – servicii si industrie (in principal depozitare) in imediata apropiere a platformei industriale a Arpechimului.
Prin tema de proiectare, beneficiarul a solicitat amplasarea pe acest teren a unei statii distributie carburanti (compusa din 3 pompe, cabina poarta, statie cu magazin si zona gastro, parcare, semnalistica, imprejmuire teren, racord rutier si organizare de santier).
Zona studiata invecinata este zona servicii si industriala (in principal  depozitare), astfel incat nu rezulta incompatibilitati intre functiunile existente si cele propuse, iar functiunea propusa vine in completarea celor existente.
    Indicatori urbanistici
•  P.O.T. maxim = 50 % - exprima limita maxima de suprafata permisa a fi ocupata de constructii.
•  C.U.T maxim = 1.50; coeficientul de ocupare al terenului reprezinta raportul dintre aria desfasurata si suprafata terenului studiat.
• Regimul de inaltime maxim propus este h. maxim = 4.40 m pentru cabina statie; h. maxim = 6.05 m pentru copertina.
• Pentru terenul studiat, regimul de aliniere al constructiilor va fi la minim 35,35 m din axul drumului national D.N.65B conform conditiilor de amplasament a constructiilor din Autorizatia nr. 438/2017 emisa de C.N.A.I.R. S.A.
•  Fata de limitele laterale ale parcelelor, cladirile cu functiuni servicii se pot amplasa la o distanta minima de 3,10 m.
•  Fata de limita posterioara, in functie de configuratia parcelelor, cladirile cu functiuni servicii se pot amplasa la o distanta minima de 5,00 m.
• Parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 3,50 m. latime dintr-o circulatie publica în mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietatile învecinate; caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a incendiilor; când latimea accesului este mai mica de 3,50 m., este obligatorie obtinerea avizului I.S.U.
• Suprafetele parcajelor se determina in functie de destinatia si de capacitatea constructiei. Pentru functiunile propuse pe lotul studiat, s-au propus 10 locuri de parcare + 1 loc de parcare pentru aprovizionare.
• Autorizatia de construire va contine obligatia mentinerii sau crearii de spatii verzi si plantate, in functie de destinatia si capacitatea constructiei.
• Pentru functiunea de servicii IS propusa, sunt prevazute spatii verzi pe 20,00% din suprafata terenului.
OBSERVAȚIILE SUNT NECESARE ÎN VEDEREA ELABORĂRII P.U.Z.
Responsabilitatea informării și consultării revine PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin :
SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
               Adresa : str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș,
               Program cu publicul : joi orele 16,00-18,00, cam. nr. 27
Telefon : 0248 213994 int. 202, fax 0248 212166
e-mail: primaria@primariapitesti.ro