Duminica, AUGUST 18, 2019

PUD S.C. VSB PROCONSTRUCT CONCEPT S.R.L - strada Alunului, FN

ANUNŢ PUBLIC
privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren
situat în intravilanul municipiului  Piteşti, strada Alunului, FN, 
în vederea construirii „ Clădire locuințe colective și spații (comerciale)
pentru sănătate” S/D+P+3E


INIŢIATORI:
S.C. VSB PROCONSTRUCT CONCEPT S.R.L.
Sediu : Mun. Pitesti, Calea Campulung nr. 3E, jud. Arges


ELABORATOR :
S.C. ARCA PROIECT 2000 S.R.L,Arhitect Anton Staicu 
Sediu : Mun. Piteşti, Str. Eremia Grigorescu nr.8, jud. Argeș


  OBIECTIVE ŞI ARGUMENTE:

      Obiectul lucrării, constă în realizarea unei clădiri cu destinaţia multifunctionala: locuire - apartamente de 1, 2 şi 3 camere şi spaţii pentru cabinete medicale..
      Terenul studiat  are o suprafață de 825  mp și este amplasat la intersectia str. Alunului .             
      Principalii indici urbanistici  propuşi prin prezenta documentaţie de urbanism sunt:
POTmax. = 40 % și C.U.T.max. = 1,50 Acd/mp teren
            Hmax.= 13,50 m
      Aliniament stradal existent 6,00 m de la carosabil pe str. Alunului către sud și aliniament stradal de 5,50 către str. Alunului la vest. Pentru fronturile laterale catre nord și est s-a ținut cont de condiția care respectă posibilitățile de însorire și anume aceea de a avea o distanță între fronturi egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte. A rezultat pentru amprenta edificabilă către nord o distanță nde 6 m până la clădirea existentă iar către est o distanță de 9 m de la edificabil până la clădirea amplasată la est.
      Se vor prevedea 10 locuri de parcare, conform HCL nr. 428/2007.
      În conformitate cu prevederile art. 58 şi 61 din Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, vă invităm ca în max. 15 zile de la publicarea acestui anunţ şi a documentaţiei aferente pe site-ul Primăriei Municipiului Piteşti, să formulaţi opiniile dumneavoastră faţă de această intenţie investiţională.

  
OBSERVAȚIILE SUNT NECESARE ÎN VEDEREA ELABORĂRII P.U.D.
Responsabilitatea informării și consultării revine PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin :
 
SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
               Adresa : str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș,
               Program cu publicul : luni 08,00-12,00 și joi orele 14,00-18,00, cam. nr. 27
Telefon : 0248 213994 int. 202, fax 0248 212166
e-mail: primaria@primariapitesti.ro