Duminica, AUGUST 18, 2019

PUD- SC Senator SRL - pentru construire hotel in strada Ana Ipătescu nr.4

Nr.  6528  din  08.02.2018

 ANUNŢ PUBLIC
privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren
situat în intravilanul municipiului  Piteşti, strada Ana Ipătescu, nr.4,  
în vederea construirii „ Construire hotel ” Ds+P+3E


INIŢIATOR :
S.C. SENATOR S.R.L.

ELABORATOR :
S.C. ARHIAMA PRO DESIGNH S.R.L.
Arhitect, Amalia Gugui 

OBIECTIVE ŞI ARGUMENTE :

                     Vă informăm că pe terenul proprietate privată situat în municipiul Piteşti, strada Ana Ipătescu, nr.4 se propune construirea „Construire hotel” Ds+P+3E                                      

                     Regulamentul local de urbanism propune următoarele condiţii de amplasare şi conformare:
                       - indici urbanistici = POT propus = 40,80 % ;  C.U.T.propus = 2,37 Acd / mp teren; 
                       - clădirea se va amplasa cu respectarea prevederilor Codului Civil, a cerințelor stabilite prin Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
                     În incintă vor fi prevăzute: spații verzi, accese carosabile și pietonale și 8 locuri de parcare, conform prevederilor legale în vigoare.
                     Potrivit prevederilor art. 58 şi 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare şi a Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, vă invităm ca în max. 15 zile de la primirea acestei adrese, să formulaţi opiniile dumneavoastră faţă de această intenţie investiţională.