Luni, OCTOMBRIE 14, 2019

PUD- SC SAN SYSTEMS INDUSTRY SRL - pentru construire „Bloc de locuințe ” 2D+P+6E în strada Aleea Spitalului, nr.1B

 Nr. 6637  din  08.02.2018
 


  ANUNŢ PUBLIC
privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren
situat în intravilanul municipiului  Piteşti, strada Aleea Spitalului, nr.1B,  
în vederea construirii „Bloc de locuințe ” 2D+P+6E


INIŢIATORI:
S.C. SAN SYSTEMS INDUSTRY S.R.L.

ELABORATOR :
AXA PROSPECT S.R.L.
Arhitect, Flavian Iancu 

 

                        OBIECTIVE ŞI ARGUMENTE:
             
           Vă informăm că pe terenul proprietate privată situat în municipiul Piteşti, strada Aleea
Spitalului, nr.1B propune construirea „Bloc de locuințe ” 2D+P+6E cu acces carosabil din strada Aleea Spitalului.
           Principalii indici urbanistici  propuşi prin prezenta documentaţie de urbanism sunt:
                   • POT propus = 40,37% ;  C.U.T. propus = 3,14 Acd/mp teren; 
                   • Hmax.=25,50 m.
                   • Se vor prevedea locuri de parcare ( 39 locuri ).
           În conformitate cu prevederile art. 58 şi 61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, vă invităm ca în max. 15 zile de la publicarea acestui anunţ şi a documentaţiei aferente pe site-ul Primăriei Municipiului Piteşti, să formulaţi opiniile dumneavoastră faţă de această intenţie investiţională.