Duminica, AUGUST 18, 2019

PUD SC ROBERTO TOUR SRL - Str. Nicolae Balcescu nr.10D - construire locuinte colective cu spatii comerciale la parter

ANUNŢ PUBLIC
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren situat în
intravilanul municipiului  Piteşti, strada Nicolae Bălcescu, nr.10D
pentru construire „Construire locuințe cu spații comerciale la parter”
 
 
INIŢIATORI:
S.C. ROBERTO TOUR S.R.L.
ELABORATOR :
Arhitect, Cornelia Bordean  
 
 
 
                        OBIECTIVE ŞI ARGUMENTE:
             
              Vă informăm că pe terenul proprietate privată situat în municipiul Piteşti, strada Nicolae Bălcescu, nr.10D S.C. ROBERTO TOUR S.R.L. propune construire : Construire locuințe cu spații comerciale la parter”  cu acces carosabil și pietonal din strada Carpați.
             Principalii indici urbanistici  propuşi prin prezenta documentaţie de urbanism sunt:
  • POT propus = 40% ;C.U.T. propus = 2,43 Acd/mp teren ;
  • Regim de înălţime D+P+4E – 5parțial (Hmax.=21,20m) ;
  • Se vor prevedea locuri de parcare (17 locuri).
                 Clădirea va avea locuri de parcare corespunzătoare în incinta proprietăţii beneficiarului.
                 În conformitate cu prevederile art. 58 şi 61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, vă invităm ca în max. 15 zile de la publicarea acestui anunţ şi a documentaţiei aferente pe site-ul Primăriei Municipiului Piteşti, să formulaţi opiniile dumneavoastră faţă de această intenţie investiţională.