Luni, OCTOMBRIE 14, 2019

PUD S.C. DANIELA CONSTRUCȚII S.R.L. - pentru terenul situat în strada Țepeș Vodă nr. 1

 ANUNŢ PUBLIC
privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren
situat în intravilanul municipiului  Piteşti, str. Țepeș Vodă, nr. 1
în vederea construirii „Construire imobil locuințe colective cu funcțiuni complementare la parter”


INIŢIATOR:
S.C. DANIELA CONSTRUCȚII S.R.L.

ELABORATOR:
S.C. ARHIAMA PRO DESIGN S.R.L.
Arhitect, Amalia Gugui
 
OBIECTIVE ŞI ARGUMENTE:
Vă informăm că pe terenul proprietate privată, în suprafață de 304 mp, situat în municipiul Piteşti, str. Țepeș Vodă nr.1, S.C. DANIELA CONSTRUCȚII S.R.L. propune: „Construire imobil locuințe colective cu funcțiuni complementare la parter - P+3E-4r” cu acces auto și pietonal din str. Țepeș Vodă.
Principalii indici urbanistici  propuşi prin prezenta documentaţie de urbanism sunt:
• POT propus = 75%;  C.U.T. propus = 2,4; 
• Regim de înălţime : P+3E-4r;
Alinierea construcțiilor –Retragerea minimă față de aliniament: 0,80 m de la limita de proprietate cu trotuar aferent străzii;
– Retrageri minime față de limitele laterale:
• Limita NE de proprietate( proprietăți particulare)- alipire la calcan existent ( imobil existent locuință cu regim de înălțime P+3E+M);
• Limita SV de proprietate( proprietăți particulare)-alipire la calcan existent ( imobil existent locuință cu regim de înălțime P+3E);
• Retrageri minime față de limita posterioară-NV- proprietăți particulare-3,40 m
Lotul studiat are acces auto și pietonal din str. Țepeș Vodă, având o deschidere de 20,00 m. De asemenea, este situat într-o zonă deservită de numeroase artere carosabile și pietonale.
Pe terenul studiat se vor amenaja spații verzi si plantate la sol pe o suprafață de 53,00 mp, respectiv un procent de 17,43 % din suprafața lotului studiat.
În conformitate cu prevederile art. 58 şi 61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, vă invităm ca în max. 15 zile de la primirea acestei adrese să formulaţi opiniile dumneavoastră faţă de această intenţie investiţională.


Responsabilitatea informării și consultarii revine PRIMARIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin:
SERVICIUL URBANISM Și AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
Adresa: str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș
Telefon: 0248 213994 int. 202
Fax: 0248/212166