Luni, OCTOMBRIE 14, 2019

PUD S.C. ALFA ROM TRANS S.R.L. - pentru un teren situat in zona Bananai, punct Autostrada, DN65B

ANUNŢ PUBLIC
privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului  Piteşti,

zona Bănănăi, punct Autostradă, DN 65B  Km5,  în vederea construirii „ Construire Depozit Piese Auto ” P+1E

INIŢIATORI:
S.C. ALFA ROM TRANS S.R.L.

ELABORATOR :
S.C. DRAKE DESIGN CONSTRUCT S.R.L.
Arhitect, Gabriela Assenza 

                      

  OBIECTIVE ŞI ARGUMENTE:
             
    Vă informăm că pe terenul proprietate privată situat în municipiul Piteşti, zona Bănănăi,
punct Autostradă, DN 65B , Km5 propune construirea „Construire Depozit Piese Auto ” P+1E.
Principalii indici urbanistici  propuşi prin prezenta documentaţie de urbanism sunt:
POT max.admis = 50 % ;  C.U.T.max.admis = 1,50 Acd/mp teren; C.U.T.volumetric = 3,52
POTpropus = 36,80 % și C.U.T. = 0,73 Acd/mp teren
 Hmax.= 9,55 m.
            Se vor prevedea locuri de parcare ( 9 locuri dintre care 5 locuri pentru vehicule cu masa de peste 7,5 To, 5 locuri normale pentru turisme și 2 locuri pentru persoane cu dizabilități).
             În conformitate cu prevederile art. 58 şi 61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, vă invităm ca în max. 15 zile de la publicarea acestui anunţ şi a documentaţiei aferente pe site-ul Primăriei Municipiului Piteşti, să formulaţi opiniile dumneavoastră faţă de această intenţie investiţională.