Duminica, AUGUST 25, 2019

PUD Construire "Vila turistica", strada Ioan Budai Deleanu, padure - lotul 1 - initiator Serban Liliana si Serban Aurel Adrian

 

  ANUNŢ PUBLIC

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren situat în intravilanul municipiului  Piteşti, strada Ioan Budai Deleanu–pădure, lotul 1  pentru construire „Vilă turistică”  

 
INIŢIATORI:
Serban Liliana si Serban Aurel Adrian
ELABORATOR :
S.C. Arhiama Pro Design S.R.L.
Arhitect, Amalia Gugui           
 
                        OBIECTIVE ŞI ARGUMENTE:
              Vă informăm că pe terenul proprietate privată situat în municipiul Piteşti, strada Ioan Budai Deleanu, pădure-lotul 1, Șerban Liliana și Șerban Aurel Adrian propune construire : „Vilă turistică” cu acces carosabil din strada Ioan Budai Deleanu.
             Principalii indici urbanistici  propuşi prin prezenta documentaţie de urbanism sunt:
  • POT propus = 25% ;C.U.T. propus = 0,75 Acd/mp teren;
  • Regim de înălţime P+2E (12,00 m)
  • Se vor prevedea locuri de parcare (4 locuri)
                 Clădirea va avea locuri de parcare corespunzătoare în incinta proprietăţii beneficiarului.
                 În conformitate cu prevederile art. 58 şi 61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, vă invităm ca în max. 15 zile de la publicarea acestui anunţ şi a documentaţiei aferente pe site-ul Primăriei Municipiului Piteşti, să formulaţi opiniile dumneavoastră faţă de această intenţie investiţională.