Duminica, AUGUST 18, 2019

PUD construire imobil locuinte colective P+3E, situat in Pitești, str. Smeurei nr.27 - initiator SC IDEAL CONSTRUCT TEILOR SRL

ANUNŢ PUBLIC
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren
situat în intravilanul municipiului  Piteşti, strada Smeurei, nr.27 
pentru construire „Imobil construire locuințe colective P+3E”  
 
INIŢIATORI:
S.C. IDEAL CONSTRUCT TEILOR S.R.L.
ELABORATOR :
B.I.A.
Arhitect, Alin Gabriel Popa    
 
                        OBIECTIVE ŞI ARGUMENTE:
              Vă informăm că pe terenul proprietate privată situat în municipiul Piteşti, strada Smeurei, nr.27 S.C. IDEAL CONSTRUCT TEILOR S.R.L.propune construire : „Imobil construire locuințe colective”   cu acces carosabil și pietonal din strada Smeurei – prin aleea de acces existentă.
             Principalii indici urbanistici  propuşi prin prezenta documentaţie de urbanism sunt:
  • POT propus = 38% ;C.U.T. propus = 1,5 Acd/mp teren ;
  • Regim de înălţime P+3E ;
  • Se vor prevedea locuri de parcare (8 locuri).
                 Clădirea va avea locuri de parcare corespunzătoare în incinta proprietăţii beneficiarului.
                 În conformitate cu prevederile art. 58 şi 61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, vă invităm ca în max. 15 zile de la publicarea acestui anunţ şi a documentaţiei aferente pe site-ul Primăriei Municipiului Piteşti, să formulaţi opiniile dumneavoastră faţă de această intenţie investiţională.