Duminica, AUGUST 18, 2019

PUD construire cladire locuinte colective S/D+P+4E-5 retras - strada Teilor nr.36 - initiator STAN ANDREI TIBERIU

ANUNŢ PUBLIC
 
privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren
situat în intravilanul municipiului  Piteşti, str. Teilor nr.36,  
în vederea construirii „Clădire locuințe colective S/D+P+4E-5r”
 
INIŢIATOR:
Stan Andrei-Tiberiu
ELABORATOR :
S.C.UNICONCEPTS S.R.L.
Arhitect, Bogdan Udrescu       
 
                        OBIECTIVE ŞI ARGUMENTE:
           Vă informăm că pe terenul proprietate privată, în suprafață de 680mp, situat în municipiul Piteşti, str. Teilor  nr. 36, Stan Andrei-Tiberiu propune construire : „Clădire locuințe colective S/D+P+4E-5retras” cu acces carosabil din str.Teilor.
           Principalii indici urbanistici  propuşi prin prezenta documentaţie de urbanism sunt:
  • POT propus = 48% ;C.U.T. propus = 3% ;
  • Regim de înălţime S/D+P+4E-5r ;
  • Clădirea se retrage de la aliniament 1,50m de la strada Teilor.
               Clădirea va avea 22 locuri de parcare în incinta proprietăţii conform HCL 428/2007.
               În conformitate cu prevederile art. 58 şi 61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, vă invităm ca în max. 15 zile primirea acestei adrese să formulaţi opiniile dumneavoastră faţă de această intenţie investiţională.