Duminica, AUGUST 18, 2019

PUD - ZARCU GABRIEL LEONARD – pentru imobilul situat in str. Căpitan Cuțui , nr.13

Nr. 18655/20.04.2018

ANUNȚ DE INTENȚIE
Privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu
“P.U.D. – str. Căpitan Cuțui , nr.13
 CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE, PARCAJ ETAJAT, ÎMPREJMUIRE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER”


          
                     INIȚIATOR / BENEFICIAR
           ZARCU GABRIEL LEONARD și ZARCU EUGENIA

                   ELABORATOR
           SC A90 SRL  - Arh. Pompiliu Soare
           Proiect nr. 17/2017

                   OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE
           Terenul studiat  are o suprafață de 5443 mp și este  situat în municipiul Pitești în apropierea străzii Căpitan Ion Cuţui. Accesul carosabil şi pietonal se realizează din str. Căpitan Ion Cuţui printr-un drum de servitute.
            Investiţia este prevăzută a se concretiza în 3 corpuri, două blocuri în formă de L, cu câte o scară şi un parcaj suprateran. Blocul 1, se va desfăşura cu latura lungă perpendicular pe drumul de acces şi blocul 2 va avea latura lungă relativ paralelă cu drumul de acces. În continuarea laturii scurte a blocului 1 şi relativ paralel cu blocul 2 se va desfăşura parcajul etajat.
            • Număr total de apartamente propus: 140
            • Număr total de locuri de parcare la sol: 43
            • Număr total de locuri de parcare în construcţie parcaj suprateran – 112
Regimul de construire (alinierea şi înălţimea construcţiilor, procentul de
ocupare a terenurilor):
            Blocul 1 este amplasat la minim 8,255m de limita de proprietate est şi 4,00 m de la limita de proprietate nord, parcajul păstrează 7,5m de la limitele de proprietate est şi sud, şi 60cm de la limita de proprietate vest, blocul 2 este amplasat la minim 2m de limita de proprietate nord şi minim 4m de la drumul de servitute.
            Regim de înălţime blocuri – D+P+6E
            • Regim de înălţime parcaj – P+1E, cu 3 niveluri de parcare
            • AC existent – 0 mp
• AC permis prin PUZ – 2449,35mp
• ACD existent – 0 mp
• ACD max. permis prin PUZ - 17417,6 mp
• POT existent – 0%
• POT propus - 45%
• CUT existent – 0
• CUT propus – 3,2
            În conformitate cu prevederile art. 58 şi 61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, vă invităm ca în 15 zile de la postarea anunțului public să formulaţi opiniile dumneavoastră faţă de această intenţie investiţională.
OBSERVAȚIILE SUNT NECESARE ÎN VEDEREA ELABORĂRII P.U.D.
Responsabilitatea informării și consultării revine PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin :
SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
               Adresa : str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș,
               Program cu publicul : luni 08,00-12,00 și joi orele 14,00-18,00, cam. nr. 27
Telefon : 0248 213994 int. 202, fax 0248 212166
e-mail: primaria@primariapitesti.ro