Luni, OCTOMBRIE 14, 2019

PUD - S.C. VICTORIA ACTION ESTATE S.R.L. - pentru un teren situat în str. Negru Vodă și Tache Ionescu nr. 2,4,8,10 și 3

ANUNŢ PUBLIC

privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului  Piteşti, str.Negru Vodă și Tache Ionescu  nr. 2,4,8,10  și 3, în vederea construirii „Construire ansamblu rezidențial (locuințe colective cu funcțiuni complementare)” 2Sb+P+Mz+6E-7r-8r-9r

INIŢIATOR :
S.C. VICTORIA ACTION ESTATE S.R.L.
ELABORATOR :
S.C. ARHIAMA PRO DESIGN S.R.L.
Arhitect, Amalia Gugui

 
OBIECTIVE ŞI ARGUMENTE :

        Vă informăm că pe terenul proprietate privată, în suprafață de 3.187 m2, situat în municipiul Piteşti, str.Negru Vodă și Tache Ionescu  nr. 2,4,8,10  și 3, S.C. VICTORIA ACTION ESTATE S.R.L. propune : „Construire ansamblu rezidențial (locuințe colective cu funcțiuni complementare)” 2Sb+P+Mz+6E-7r-8r-9r ” cu acces auto și pietonal din str.Negru Vodă și Tache Ionescu.
          Principalii indici urbanistici  propuşi prin prezenta documentaţie de urbanism sunt:
• POT propus = 60% ;  C.U.T. propus = 3,4 (2,4 + 0,5 parcela de colt+0,5 pentru suprafețe mai mari de 1.000 mp ) Acd/mp teren ; 
• Regim de înălţime : 2Sb+P+Mz+6E-7r-8r-9r;
• Alinierea construcțiilor –Retragerea minimă față de aliniament: 5,00 m de la trotuar
( parter), 5,00 m de la trotuar( mezanin), 5,00 m de la trotuar( etajele I-IX)
          Clădirea va avea 124 locuri de parcare,74 în garajele de la subsoluri și 50 pe platforme betonate la nivelul solului, respectiv 6 locuri de parcare pentru Clinica Victoria existentă ( identificata cadastral C1), 78 de locuri de parcare pentru cele 71 de apartamente și 40 de locuri de parcare pentru spațiile cu funcțiuni complementare, conform HCL 428/2007.
          Pe terenul studiat se vor amenaja spații verzi și plantate la sol pe o suprafață de 395,00 mp, respectiv un procent de 12,40 % din suprafața lotului studiat. Pentru suplimentarea suprafețelor ocupate de spații verzi, terasa peste mezanin va fi terasa verde, cu spații verzi amenajate pe o suprafață de 285,00 mp. Rezultă o suprafață totala de spații verzi de 680,00 mp.

În conformitate cu prevederile art. 58 şi 61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, vă invităm ca în max. 15 zile de la primirea acestei adrese să formulaţi opiniile dumneavoastră faţă de această intenţie investiţională.