Duminica, AUGUST 18, 2019

PUD - SC RERO GAZ SRL - strada Smeurei, nr.18, în vederea construirii „Amplasare stație de distribuție GPL la autovehicule ”

ANUNŢ PUBLIC
privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren
situat în intravilanul municipiului  Piteşti,
strada Smeurei, nr.18, în vederea construirii „Amplasare stație de distribuție GPL la autovehicule ”
 
INIŢIATORI:
S.C. RERO GAZ S.R.L.
 
ELABORATOR :
S.C. Arhiama Pro Design S.R.L.
Arhitect, Amalia Gugui           
 
OBIECTIVE ŞI ARGUMENTE:
         Vă informăm că pe terenul proprietate privată situat în municipiul Piteşti, strada Smeurei, nr.18 propune construirea „Amplasare stație de distribuție GPL la autovehicule ” cu acces carosabil din strada Mărășești și Smeurei.
           Principalii indici urbanistici  propuşi prin prezenta documentaţie de urbanism sunt:
  • POT propus = 35% ;C.U.T. propus = 0,7 Acd/mp teren;
  • Se vor prevedea locuri de parcare (4 locuri pe pavele autoblocante)
            În conformitate cu prevederile art. 58 şi 61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, vă invităm ca în max. 15 zile de la publicarea acestui anunţ şi a documentaţiei aferente pe site-ul Primăriei Municipiului Piteşti, să formulaţi opiniile dumneavoastră faţă de această intenţie investiţională.