Duminica, AUGUST 18, 2019

PUD - SC NORTH AEGEAN SRL - pentru un teren situat în strada Alunului nr. 2

Nr. 56557   din 04.12.2017
 

ANUNŢ PUBLIC

privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren
situat în intravilanul municipiului  Piteşti, strada Alunului, nr.2,  
în vederea construirii „ Construire imobil locuințe colective cu spații comerciale la parter ” Sb+P+3E


INIŢIATOR:
S.C. North Aegean S.R.L.

ELABORATOR:
Arhitect, Amalia Gugui 

OBIECTIVE ŞI ARGUMENTE:

Vă informăm că pe terenul proprietate privată situat în municipiul Piteşti, strada Alunului, nr.2 se propune construirea „Construire imobil locuințe colective cu spații comerciale la parter ” Sb+P+3E
Regulamentul local de urbanism propune următoarele condiţii de amplasare şi conformare:
- indici urbanistici = POT max. = 40 % ;  C.U.T. max. = 1,5 Acd / mp teren; 
- clădirea se va amplasa cu respectarea prevederilor Codului Civil, a cerințelor stabilite prin Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
În incintă vor fi prevăzute: spații verzi, accese carosabile și pietonale și 9 locuri de parcare la subsol, 3 locuri de parcare spații comerciale și 15 locuri de parcare pentru apartamente, conform prevederilor legale în vigoare.
Potrivit prevederilor art. 58 şi 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare şi a Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, vă invităm ca în max. 15 zile de la primirea acestei adrese, să formulaţi opiniile dumneavoastră faţă de această intenţie investiţională.