Duminica, AUGUST 18, 2019

PUD - Neamu Sorin - pentru un teren situat in Piteşti, strada Traian, nr.3A

Nr. 55557 din 24.11.2017
 

  ANUNŢ PUBLIC

privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren
situat în intravilanul municipiului  Piteşti, strada Traian, nr.3A,  
în vederea construirii „ Clădire cu locuințe colective ” P+3E


INIŢIATOR :
Neamu Sorin Ionel, Lepădat Petria, Popa Eleonora, Popa Eugeniu Jan.

ELABORATOR :
Arhitect, Amalia Gugui 

OBIECTIVE ŞI ARGUMENTE :

Vă informăm că pe terenul proprietate privată situat în municipiul Piteşti, strada Traian, nr.3A se propune construirea „Construire clădire cu locuințe colective (bloc)” P+3E (cu parterul parțial retras, în vederea amenajării locurilor de parcare).
                  Regulamentul local de urbanism propune următoarele condiţii de amplasare şi conformare:
                        - indici urbanistici = POT max. = 40 % ;  C.U.T. max. = 1,5 Acd / mp teren; 
                       - clădirea se va amplasa cu respectarea prevederilor Codului Civil, a cerințelor stabilite prin Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
În incintă vor fi prevăzute: spații verzi, accese carosabile și pietonale și 12 locuri de parcare, conform prevederilor legale în vigoare.
  Potrivit prevederilor art. 58 şi 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare şi a Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, vă invităm ca în max. 15 zile de la primirea acestei adrese, să formulaţi opiniile dumneavoastră faţă de această intenţie investiţională.