Duminica, AUGUST 18, 2019

PUD - Inquieto Ioana - pentru un teren situat in Piteşti, b-dul I.C. Brătianu, nr.28A

Nr. 55560 din 24.11.2017

  ANUNŢ DE INTENŢIE

privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren
situat în intravilanul municipiului  Piteşti, b-dul I.C. Brătianu, nr.28A,  
în vederea construirii „ Construire locuință ” Sb+P+2E


INIŢIATOR :
INQUIETO PETRESCU IOANA ANDREEA

ELABORATOR :
Arhitect, Amalia Gugui 

OBIECTIVE ŞI ARGUMENTE :

Vă informăm că pe terenul proprietate privată situat în municipiul Piteşti, b-dul I.C. Brătianu, nr.28A se propune construirea „Construire locuință” Sb+P+2E.
                  Regulamentul local de urbanism propune următoarele condiţii de amplasare şi conformare:
                        - indici urbanistici = POT max. = 40 % ;  C.U.T. max. = 1,5 Acd / mp teren; 
                       - clădirea se va amplasa cu respectarea prevederilor Codului Civil, a cerințelor stabilite prin Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
În incintă vor fi prevăzute: spații verzi, accese carosabile și pietonale și 4 locuri de parcare, conform prevederilor legale în vigoare.
  Potrivit prevederilor art. 58 şi 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare şi a Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, vă invităm ca în max. 15 zile de la primirea acestei adrese, să formulaţi opiniile dumneavoastră faţă de această intenţie investiţională.