Duminica, AUGUST 18, 2019

PUD - Eftimie Ion - pentru un teren situat în Piteşti, strada Vasile Alecsandri, nr.4

     Nr.  55829  din  27.11.2017
 

  ANUNŢ DE INTENŢIE

privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren
situat în intravilanul municipiului  Piteşti, strada Vasile Alecsandri, nr.4,  
în vederea construirii „ Construire imobil  locuințe colective P+4E”


INIŢIATOR :
EFTIMIE ION și EFTIMIE CONSTANȚA

ELABORATOR :
Arhitect, Amalia Gugui 

OBIECTIVE ŞI ARGUMENTE :

Vă informăm că pe terenul proprietate privată situat în municipiul Piteşti, strada Vasile Alecsandri, nr.4 se propune executarea unui imobil „Construire imobil locuințe colective P+4E”.
                  Regulamentul local de urbanism propune următoarele condiţii de amplasare şi conformare:
                 - indici urbanistici = POT max. = 40 % ;  C.U.T. max. = 1,5 Acd / mp teren;
                 - regim de înălțime propus – P+4E, aliniere (nord-domeniu public) = 5,92 m de la trotuar.
                 - clădirea se va amplasa cu respectarea prevederilor Codului Civil, a cerințelor stabilite prin Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
În incintă vor fi prevăzute: spații verzi, platformă menajeră, alei carosabile și pietonale și 28 locuri de parcare, conform prevederilor legale în vigoare.
 Potrivit prevederilor art. 58 şi 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare şi a Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, vă invităm ca în max. 15 zile de la primirea acestei adrese, să formulaţi opiniile dumneavoastră faţă de această intenţie investiţională.