Sambata, OCTOMBRIE 16, 2021

Proiect regulament publicitate

ANUNȚ privind informarea publicului privind proiectul  Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în Municipiul Pitești

Prin prezentul anunț aducem la cunoștința publicului interesat că Primăria Municipiului Pitești a inițiat demersurile pentru actualizarea Regulamentul privind amplasarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Pitești aprobat Prin HCL nr. 363/2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată și ale Legii nr. 154/2017, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate.
Motivația acestui demers a rezultat din necesitatea asigurării condițiilor pentru un cadru construit coerent, armonios, sigur și sănătos, pentru protecția valorilor mediului natural și antropic, pentru prezervarea calității peisajului și creșterea calității imaginii cadrului urban.
Proiectul prezentului regulament  propus reprezintă un sistem unitar de norme tehnice care stă la baza exercitării activității de amplasare a mijloacelor de publicitate pe teritoriul administrativ al municipiului Pitești.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ se primesc în scris (depuse la sediul din str. Victoriei, nr. 24, intrarea D, Centrul de Informații pentru Cetățeni sau pe adresa de email  primaria@primariapitesti.ro), în conformitate cu prevederile art. art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea prezentului anunț, respectiv în perioada 11.06.2020-21.06.2020.
Pentru a consulta continutul proiectului, dați click aici.