Duminica, OCTOMBRIE 17, 2021

Program de colectare deșeuri menajere și reciclabile

Conform Ordonanței de Urgență 196/2005,  obiectivul de reducerea a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare pentru Municipiului Pitești este ca din cantitatea totală de deșeuri  un procent de 50% să fie reciclate și 10% să meargă spre alte forme de valorificare.
Prin urmare, pentru a se evita plata pentru neîndeplinirea obiectivului către Administrația Fondului pentru Mediu, avem rugămintea să depozitați selectiv deșeurile, conform inscripționării containerelor.

  Click aici pentru program colectare SC Salubritate 2000 SA