Miercuri, OCTOMBRIE 27, 2021

Mandat 2016 - 2020

COMPONENŢA COMISIILOR DE SPECIALITATE
ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI
mandat 2016 - 2020

 
1. Comisia economico – financiară
Florea Daniel - președinte
Dinu Dănuț - secretar
Neacşu Mariean
Preda Marin
Zidaru Laurenţiu-Marian
 
2. Comisia pentru urbanism, amenajarea teritoriului şi arhitectură
Gentea Cristian - președinte
Matei Ion - secretar
Bănică Constantin Cătălin
Costescu Cătălin
Stanciu Alexandrina
 
 
3. Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat al municipiului, protecţia mediului şi turism
Apostoliceanu Sorin - președinte
Popescu Ionuț - secretar
Duțulescu Gheorghe 
Janță Constantin-Daniel
Zidaru Ionuț-Gabriel
     
4. Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, sport, muncă şi protecţie socială, familie şi protecţia copilului
Tudosoiu Dumitru - președinte 
Preduț Mariana-Tatiana - secretar 
Coman Sorina Marilena
Gardin Florin 
Morlova Eduard 

5. Comisia juridică, administraţie publică locală, culte şi de disciplină
Bănică Iuliu Radu - președinte 
Olariu Gheorghe-Ionuț - secretar 
Sofianu Narcis-Ionuț